Dla kogo

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Dopłata

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Najważniejsze parametry kredytu:

 • W okresie dopłat oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 120 miesięcy (10 lat) spłaty kredytu.

 • Stopa procentowa ustalana jest na okres 60 miesięcy, po tym okresie stopa procentowa jest aktualizowana na kolejne 60 miesiecy.

 • Po 120 miesiącach i zakończeniu dopłat oprocentowanie kredytu jest zgodne z zapisami w umowie (MARŻA + WSKAŹNIK REFERENCYJNY).

 • Po zakończeniu dopłat na wniosek kredytobiorcy oprocentowanie kredytu będzie mogło pozostać okresowo stałe (kolejne 60 miesięcy).

 • Maksymalny wkład własny może wynieść 200.000 PLN.

 • W przypadku budowy na działce bez rozpoczętych prac budowlanych maksymalna kwota wkładu własnego klienta + kredyt nie może przekroczyć 1.000.000,00 PLN.

 • W okresie dopłat kredyt spłacany jest w ratach malejących.

 • Po zakończeniu dopłat spłata kredytu automatycznie zmienia się w raty równe.

 • Na wniosek kredytobiorcy po okresie dopłat można pozostawić spłatę w ratach malejących.

Bezpieczny Kredyt 2% bez wkładu własnego:

 • Objęcie gwarancją następuje wraz z udzieleniem tego kredytu, a jego wysokość określa umowa kredytu.

 • Maksymalna wysokość gwarancji wynosi 100.000,00 PLN.

 • Maksymalna wysokość gwarancji i wkładu własnego kredytobiorcy wynosi 200.000,00 PLN.

 • Za udzielenie gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości 1% (liczone od kwoty objętej gwarancją).

 • Przy ustaleniu kwoty kredytu objętego gwarancją nie obowiązują limity cenowe za m2.

Więcej na
www.bezpiecznykredyt.net